Pragmatika, korpusz és módszer az ELTE-n

Az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Kutatóközpont Stíluskutató csoportja és az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészeti programja új nemzetközi workshop-sorozatot indított Cutting edge research methods in linguistics (Időszerű kutatási módszerek a nyelvészetben) címmel. Kuna Ágnes összefoglalója.

A nyitórendezvény 2023. szeptember 11-12-én valósult meg az ELTE BTK-án. A Pragmatics, Corpora, Methods: A workshop on using a corpus-based methodology in pragmatic research (Pragmatika, korpusz, módszer. Korpuszalapú módszerek a pragmatikában) című workshop meghívott vendégelőadója Andreas H. Jucker volt, aki azon túl, hogy a pragmatikakutatás nemzetközileg elismert kutatója, a Zürichi Egyetem (University of Zürich) professor emeritusa, az ESSE elnöke (European Society for the Study of English), továbbá a Journal of Pragmatics Q1-es folyóirat egyik főszerkesztője.

A szakmai találkozó első napján a pragmatikai módszerek és az udvariasság interkulturális aspektusai kerültek a középpontba. A második napon a korpuszalapú kutatások kaptak hangsúlyos szerepet, ahol a DiAGram Kutatóközpont Stíluskutató csoportjának két tagja is bemutatkozott két folyamatban lévő projekttel. Horváth Péter a Magyar lírakorpusz munkálatairól számolt be, valamint bemutatta a frissen elkészült versformakeresőt és a kanonikus magyar költészet rímszótárának keresőfelületetét.* Simon Gábor a metaforaazonosítás lehetőségeiről, kihívásairól, valamint alkalmazott aspektusairól beszélt a készülő metaforakorpusz kapcsán. 

A rendezvény záróbeszélgetése azt a gyakorlati kérdést helyezte a középpontba, hogy miként tudnak a fiatal kutatók a szakma vezető nemzetközi folyóirataiban sikeresen publikálni.

A rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Mintegy száz regisztrált résztvevő több mint húsz hazai és külföldi intézményből hallgatta a workshop előadásait és vett részt aktívan a hozzájuk kapcsolódó termékeny vitákban.

A workshop programja:

*Ezek elérhetőek az alábbi linkeken: https://versformakereso.elte-dh.hu/; https://rimszotar.elte-dh.hu/

A cikkben szereplő képeket és a kiemelt képeket Li Xi Sziszi készítette.

Author

Ajánlott cikkek