Lelki egészség, kultúra, társadalmi emlékezet – Decemberi programajánló

A vizsgaidőszak kezdete előtt még sok izgalmas, színes eseménnyel vár minket az egyetem. Mind a tudományos, mind a művészeti események rendszeres látogatói is találhatnak kedvükre való programokat decemberi válogatásunkban.

December 7. 17:30–19:00: Másik Izrael

Az ELTE BTK Ókortudományi Intézet Fejezetek az izraeli kultúrából-sorozatának keretében Végh Roland tart előadást az izraeli aktivista kultúráról és a kulturális kisebbségekről. Végh Roland az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem doktorandusza. Kutatási területei a kortárs zsidóság, a modern Izrael és a zsidó politikai identitások a XXI. században. Az izraeli zsidó és nem-zsidó kisebbségek számontartanak második, harmadik – sokadik Izraeleket: olyan kulturális közösségeket, amelyek a nyugatias-szekuláris-askenázi fővonaltól eltérő társadalmi tapasztalattal rendelkeznek, és másképpen látják saját helyüket, illetve közösségük helyét az államon, vagy akár a tágabb régión belül. Végh Roland előadásában arra vállalkozik, hogy bemutassa a mizrahi zsidók egyéni és társadalmi küzdelmeit, az etióp zsidók integrációs kihívásait, az izraeli palesztinok identitáskrízisét és azt, miképpen reflektál ezekre a jelenségekre az aktivista kultúra. Az online eseményre ezen a linken lehet regisztrálni.

December 8. 10:00–15:00: Hallgatói lelki egészség: Ki mit tehet érte?

MagNet Közösségi Ház, Juhar terem (1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Országos kutatása kapcsán rendez fórumot a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület december 8-án. Az egyesület közel tízezer fiatal részvételével végzett felmérést 2021 novemberében a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók mentális jóllétéről. A kutatócsoport elsődleges célja az volt, hogy a szakemberek átfogó képet kapjanak, és ennek alapján hatékony prevenciós és támogatási szolgáltatásokat alakíthassanak ki a felsőoktatási intézményekben. A MagNet Közösségi Házban megrendezésre kerülő fórumon bemutatják a kutatás eredményeit. Az előadók között lesz Karner Orsolya kutatásvezető, az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó szakmai vezetője, valamint Csikai Enikő egészségpszichológus és Franczia Nóra klinikai szakpszichológus, az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó munkatársai. Az eseményre a felsőoktatási tanácsadás területén dolgozó szakembereket, az egyetemi oktatókat és döntéshozókat, a hallgatói képviseletek tagjait, a kortárs segítőket és a hallgatókat egyaránt várják. A részletes program itt érhető el.

December 8. 15:30: Négy európai ország civil társadalmának megismerése

Az ELTE TáTK Közösségi és civil tanulmányok mesterszak által szervezett Tanszéki csütörtök-esten az Erasmuson részt vevő mesterszakos hallgatók nyújtanak betekintést négy európai ország civil társadalmának működésébe. Az eseményen a következő előadásokat lehet majd meghallgatni:

  • Gyepesi Flóra Zita – Nemzeti ünnepek összehasonlítása: prágai és budapesti hangulatok a szabadság, függetlenség ünnepein
  • Pidl Tamara – Betekintés a finn civil társadalomba Erasmusos szemmel-fókuszban: Tampere, a diákváros
  • Balogh Emese Éva – A demokrácia bölcsője: a görög civil társadalom történelme és jelene. A demokrácia középső, mezopolitikiai színtere és a diákmozgalmak fontossága
  • Keve Dóra – Katalán vagy spanyol? Érdekellentétek és közösségi szerepvállalás Barcelonában

Az előadásokat követő online kerekasztal moderátora dr. Arapovics Mária habilitált egyetemi docens. Az online eseményhez itt lehet majd csatlakozni.

December 8. 17:00: Mi lett veled, jóléti állam?

Az ELTE Szociális Munka Tanszék a Tanszéki csütörtök-sorozat keretében szervez kerekasztal-beszélgetést.  A szakmai beszélgetés alapját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tervezett módosítása szolgálja, a felvezető előadást pedig Juhász Gábor habilitált egyetemi docens, a Szociálpolitika Tanszék vezetője tartja. A meghívott szakértők a törvénymódosítás szociális ellátórendszerre gyakorolt esetleges hatásairól beszélgetnek, emellett szó lesz a szociális munka kihívásairól, a szubszidiaritás elvének érvényesülési lehetőségeiről, és a gondoskodáspolitika újragondolásáról is. Az online eseményhez az alábbi linken lehet csatlakozni.

December 12. 17:0020:30: Már csak az van, ami nincs – filmvetítés és beszélgetés a magyarországi holokauszt-emlékezetről

KuglerArt Szalon (1052 Budapest, Sütő u. 2.)

A holokauszt tragédiája óta közel nyolcvan év telt el, mely alatt az áldozatok és szemtanúk nemzedékének tapasztalatai lassan a társadalmi emlékezet mintáivá alakultak át. Azonban Közép-Európában nem került sor kollektív szembenézésre, sőt, nyilvános és átfogó társadalmi diskurzus sem folyt a vészkorszakról az elmúlt évtizedekben. Magyarországon is jelen van a felejtés és elhallgatás problémája, valamint az antiszemitizmus társadalmi megnyilvánulásai és a holokauszttagadás narratívái. A Már csak az van, ami nincs – A holokauszt emlékezete a mai Magyarországon című kétrészes dokumentumfilm többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen jelentéssel bír ma a különböző generációk holokausztra való emlékezése, tekintettel regionális eltérésekre is. A film egy fókuszcsoportos interjúkra épülő társadalomtudományi kutatás vizuális dokumentációjából készült. A vetítés utáni beszélgetés résztvevői a film készítői: Csepeli György, az ELTE TáTK professor emeritusa, Papp Richárd, az ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézetének igazgatója és Surányi András filmrendező.

Forrás: elte.hu

Képek: bulletjournalsideas.com, nami.org

🔊🔔🔔

Author

Ajánlott cikkek