ELTE Alumni Ösztöndíj – kiegészítő támogatás hallgatói mobilitáshoz

Újra pályázatot írt ki az ELTE Alumni Alapítvány azoknak a tehetséges hallgatóknak, akik szeretnék külföldön folytatni tanulmányaikat. Az ösztöndíj a 2024/2025-ös tanév I. félévében történő kiutazásokhoz nyújt anyagi támogatást az arra rászoruló diákoknak.

Az alapítvány célja, hogy támogassa azokat a tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező, nyitott hallgatókat, akik sikeresen pályáztak hallgatói mobilitásprogramra (Erasmus+), ám szociális helyzetükből fakadóan nem tudnak élni a lehetőséggel. Az ELTE Alumni az ELTE Diplomások közreműködésével már többször támogatta az egyetem anyagilag rászoruló tanulóit, és ez idén sincs másképp: az ELTE Alumni Alapítvány ismét mobilitási pályázatot írt ki a 2024/2025-ös tanév őszi félévére. 2022 óta a nyertesek fejenként 175.000 forint támogatásban részesülhetnek a kezdeményezésnek köszönhetően.

Az Erasmus segítségével új kapcsolatok, szakmai lehetőségek, kivételes élmények várnak a hallgatókra, és egy külföldön eltöltött félév remek alkalom arra is, hogy fejlesszük meglevő idegennyelv-tudásunkat, vagy új nyelvet sajátítsunk el. Ezek a programok kiemelkedő kulturális, oktatási és tudományos tapasztalatokat nyújtanak a résztvevők számára. Mi több, az önéletrajzban feltüntetésre kerülő mobilitások a diploma megszerzése után szélesebb körű foglalkoztatási lehetőséget eredményeznek, hiszen a munkáltatók előnyben részesítik azokat a pályázókat, akik nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek. Az Erasmus+ által nyújtott támogatást szeretné az ELTE Alumni kiegészíteni az arra érdemes hallgatók számára.

Az Erasmus-ösztöndíjak kiegészítésére az egyetem MA, MSc vagy doktori hallgatói pályázhatnak, valamint azok az alapszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik legalább egy lezárt, aktív félévvel rendelkeznek államilag támogatott rendszerben. A jogosultság további kritériuma, hogy a pályázók rendszeres szociális támogatásban részesüljenek, valamint jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal rendelkezzenek. Emellett a jelentkezőknek pár soros méltatással kell hozzájárulniuk az ELTE Alumni, illetve a hallgatói mobilitási program népszerűsítéséhez.

A pályázóknak egy rövid önéletrajzot, egy motivációs levelet, BA- vagy BSc-diplomamásolatot, a lezárt félévek súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolást és a rendszeres szociális támogatásról szóló igazolást kell benyújtaniuk az ELTE Alumninak e-mailen keresztül. A beküldési határidő: 2024. május 15.

A pályázatokat az ELTE Alumni Alapítvány kuratóriuma bírálja el. Támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek a fentebb említett kritériumoknak. Amennyiben a feltételeknek többen is megfelelnek, a tanulmányi átlag fogja meghatározni a sorrendet.

A részletes pályázati kiírás itt elérhető.

Forrás: alumni.elte.hu  

Author

Ajánlott cikkek