Hogyan kezdj hallgatóként ösztöndíjas kutatásba? – Rövid útmutató az ÚNKP-pályázathoz

Az ösztöndíjvadászat az egyetemista létnek különösen izgalmas területe, ahová diákévei alatt valamilyen úton-módon mindenki elmerészkedik legalább néhányszor. Ki-ki nagyobb szerencsével ejt el olykor egy nagyvadat, s akadnak helyzetek, amikor minden pillanat (legyen szó akár szociális alapú vagy tanulmányi jutalmakról) valódi küzdelem, a nap végén úgyis mindig egy a cél: hogy legyen lakoma az asztalon.

A félévente újra felbukkanó „szoctám” és a sokszor csillagászati mennyiségű kredit fejében járó tanulmányi ösztöndíj mellett igen kevés szó esik a teljesítményalapú ösztöndíjakról – nem mellesleg az ezeket elnyerő emberek tapasztalatairól. Pedig a tapasztalatnál nincs jobb tanítómester, és e tapasztalatmegosztás tán a hallgatók közötti íratlan szabályok kódexének egyik legfontosabbika.

Az ÚNKP („Új Nemzeti Kiválóság Program”) különböző képzési formákhoz kötődő Hallgatói Kutatói Ösztöndíja egy szakmai tevékenységhez kapcsolódó jutalmazási forma, amelyet a havonta járó ösztöndíjakkal szemben egy megadott időszakban, személyesen kell megpályázni. Az ösztöndíj célja valamely művészeti vagy tudományos projekt, illetve saját kutatási terv megvalósításának támogatása, legnagyobb előnye azonban az a szabadság, amellyel ezt teszi: az ösztöndíjat a hallgató kapja, az nem a kutatás technikai megvalósítására fordítandó, így az ebből származó támogatás (néhány hónapig) voltaképp tényleg fizetett kutatóvá teheti az embert. Mivel azonban a pályázat és az ösztöndíj elnyerése nyilvánvalóan bizonyos felkészülést igényel – s ebbe beletartozhat a hosszú pályázati kiírás értelmezése mellett a különböző feladatok és kötelezettségek kitapasztalása is – ezért érdemes lehet ennek a folyamatnak a „konzervált” áttekintését most (első kézből) megejteni, ezzel tán megkönnyítve a tervezés későbbi szakaszait.

forrás: elte.hu

A pályázat leadási határideje nyár legelejére esik, és a következő év szeptemberétől vagy februárjától kezdődő időszak támogatható (tehát összesen 5 vagy 10 hónap), ami havi 100 ezer forintot jelent. Erről az ELTE honlapján és az interneten külön is lehet tájékozódni, a pályázat megírása és leadása azonban időt, több napot vesz igénybe!

Az ELTE saját ÚNKP-felülettel rendelkezik, melyen egy űrlap kitöltésével pályázhatunk az ösztöndíjra. Ehhez (akár egy jó forgatókönyvhöz) mindössze egyetlen dologra van szükségünk: tudni, hogy miről szól az ötletünk. Ezt senki más nem tudhatja rajtunk kívül, és épp ez az, amire a pályázat „másik oldalán” kíváncsiak. Ennek kitalálása nélkül tehát nem vállalkozhatunk ilyesmire: rendelkeznünk kell mindenekelőtt egy témával. A kutatási tervünket annak függvényében, ahány hónapra tervezzük (5 vagy 10), egy tudományos publikációhoz hasonló módon kell bemutatnunk: a digitális pályázati adatlapon külön szövegdobozok szerepelnek majd az előzmények és a szakirodalmi háttér, a személyes motivációink, a kutatás technikai megvalósítása és a célok, tervezett eredmények számára. A kutatás megvalósításához szükséges tapasztalataink bizonyítékául feltölthetünk még igazolásokat, amelyek növelik pályázatunk nívóját. Végül választanunk kell egy témavezetőt is, aki voltaképp bármely oktató/kutató lehet az ELTE-n. Jóllehet az ő beleegyezését a kutatás kezdetéig (tehát akár szeptemberben) is elég megszerezni, a nyár eleji leadást és mindenekelőtt a témánk meghatározását és prezentálását nagyban megkönnyítheti, ha kérdéseinkkel tudunk kihez fordulni: a leadáshoz tehát érdemes lehet már előre konzultálni valakivel, aki vállalná a később támogatandó kutatás felügyeletét.

A pályázatunknak elsősorban ebből kell állnia; egy dologra azonban nagyon kell figyelnünk, ami meghatározza az ösztöndíjas időszak kimenetelét: a megfogalmazott vállalásainkra. Ezek ugyanis valóban számonkérhetőek (és számon is lesznek kérve), így érdemes őket a terveinkkel és a kiírással összhangban megfogalmazni. Ha sikeresek vagyunk, és pályázatunk támogatást nyer, a hónapok során mindenekelőtt arra kell törekednünk, hogy tevékenységünkről konzekvens és átlátható módon tudjunk beszámolni. A támogatott hónapok végén beszámolót kell visszatöltenünk a felületre. Ez több nagyobb szakaszból áll: a témavezetőnkkel való rendszeres konzultációkat igazoló, aláírt konzultációs lapból, a kutatásunk eredményéről készült tízoldalas összefoglalóból (absztraktból), valamint bármely szabadon választott mellékletből (adatvizualizáció, kép, táblázat, oklevél, konferenciaigazolás stb). Kutatásunkhoz hozzátartozik, hogy a hónapok során újabb és újabb szakirodalmi forrásokat dolgozzunk fel, valamint eredményeinket (online) előadjuk az e célból szervezett ELTE ÚNKP konferencián.

Bár azt gondolhatnánk, ez a munkánk kiemelkedően szigorú monitorozásával jár, a kutatás formálása és végzése valójában meglehetősen szabad. Beszámolónkban nem az a cél, hogy mindent pontosan úgy valósítsunk meg, ahogy esetleg egy évvel előtte terveztük. (Hiszen hogyan is tudnánk megjósolni mindent teljes bizonyossággal?) Reflektálnunk kell azonban arra, ha valami esetleg nem úgy alakult, ahogy elterveztük; előfordulhat, hogy ettől esetleg csak jobb, tudományosabb vagy átláthatóbb lett a végeredmény.

Zsákbamacskát árulnék, ha nem szögezném le, hogy az ÚNKP felkészülést igényel. Egyetemistaként azonban talán sok mindennél jobban megéri a felkészülést tudatosan és önmagunkat tehermentesítve megtenni. E tudatosság alapja pedig az információszerzés, s az ezért kapott (nem csak anyagi) jutalom sok-sok erőfeszítésért kárpótolhat majd.

Végül amellett, hogy a pályázat leadásának és a követelményeknek az ismeretében tán valamelyest tudatosabban lehet átolvasni a következő pályázati időszak kiírását, érdemes felkeresni korábbi ösztöndíjasokat is, és személyesen megkérdezni őket saját tapasztalataikról. Feltehetően örömmel segítenek majd bárkinek, aki hasonló terveket fogalmaz meg. Hiszen, ahogy említettem: ennél fontosabb íratlan szabály talán nem is kell. Még az is lehet, hogy hasonló célból egyszer talán majd cikk születik belőle.

 

ELTE ÚNKP-portál pályázáshoz: https://unkp.elte.hu/

Általános információ az ÚNKP-pályázatokról (minden képzési szinten): http://www.unkp.gov.hu/unkp-rol

Kiemelt kép forrása: elte.hu

Author

Ajánlott cikkek