Előadásokkal, mintaórákkal, interaktív workshopokkal vár az ELTEfeszt!

Idén is előadásokkal, mintaórákkal és interaktív workshopokkal készül az Eötvös Loránd Tudományegyetem a középiskolásoknak szervezett pályaválasztó fesztiváljára. Az ELTEfeszt ebben az évben is a Trefort-kertben kerül megrendezésre, ahol az összes kar képviselteti magát.

Az ELTEfeszt remek lehetőséget kínál a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára, hiszen hasznos információkat szerezhetnek az egyetem képzési kínálatáról, a nemzetközi programokról, a Hallgatói Önkormányzat munkájáról, valamint sportlehetőségekről is. Emellett betekintést nyerhetnek az ELTE-n folyó tudományos munkába és a hallgatói életbe.  A hagyománynak számító eseményen az ELTE valamennyi kara színes programokkal várja az érdeklődőket. Neves oktatóink és kutatóink a nap folyamán előadásokkal, mintaórákkal és interaktív workshopokkal vezetik be a látogatókat az egyetemen folyó tudományos tevékenységbe.

Az egyetem központi előadásai a következők:

Megnyitó – 8.30

Köszöntőt mond: Borhy László akadémikus, rektor

Helyszín: Gólyavár, Mária Terézia terem

A mesterséges intelligencia szabályozásának jogi és etikai keretei – 9.00

Előadó: Darázs Lénárd jogász, egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék

Helyszín: Gólyavár, Mária Terézia terem

Madarak, patkányok és halak taníthatják a jövő robotjait? – 9.00

Előadó: Nagy Máté fizikus, tudományos főmunkatárs
Természettudományi Kar, Biológiai Fizika Tanszék

Helyszín: Gólyavár, Pázmány Péter terem

Mesterséges intelligencia a bölcsész ellen? – 9.00

Előadó: Palkó Gábor irodalmár, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
Bölcsészettudományi Kar, Digitális Bölcsészet Tanszék

Helyszín: A épület 47.

Változások a felvételi eljárásban: mire kell készülni 2024-től? – 12.00

Előadó: Cseszregi Tamás oktatási igazgató

Helyszín: A épület 47.

A jövő munkaerőpiaca és munkahelye: a mesterséges intelligencia és a HR – 14.00

Előadó: Hegyi-Halmos Nóra emberi erőforrás tanácsadó, egyetemi adjunktus
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Helyszín: Gólyavár, Mária Terézia terem

A láthatatlan erő: hogyan alakítja az MI a társadalmat? – 14.00

Előadó: Kmetty Zoltán szociológus, habilitált egyetemi docens
Társadalomtudományi Kar, Szociológia Tanszék

Helyszín: Gólyavár, Pázmány Péter terem

A központi programok mellett a karok is rengeteg érdekes előadással és foglalkozással várják az érdeklődőket. Az Állam- és Jogtudományi Karon például Török Gábor egyetemi docens előadásában arra keresi majd a választ, vajon mi az oka annak, hogy a politikai események nem jelezhetőek előre olyan módon, ahogy például az időjárás; valamint hogy mi a politika megkülönböztető sajátossága, ami megakadályozza, hogy előre lássuk a szereplők döntéseit, viselkedését. A jogtudomány iránt érdeklődők a területszervezés és közigazgatás működésébe nyerhetnek betekintést Nagy Marianna tanszékvezető egyetemi tanár segítségével. A Kriminológia Doktori Program PhD-hallgatói pedig kriminológiai tudáspróbát szerveznek, ahol olyan kérdéseket vetnek fel, mint hogy ki válik bűnözővé, vagy aki bűncselekményt követ el, az élete végéig bűnöző marad-e. Az érdeklődők továbbá fontos információt kaphatnak majd az új pontszámítás következményeiről, az ÁJK Erasmus-lehetőségeiről, valamint a karon működő mentorprogramról is.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Havasi Ágnes egyetemi adjunktus mutat be egy olyan digitális rendszert, amelyben egy telefonos applikációval támogathatjuk autista embertársaink önállóságát és társadalmi részvételét. Majd Somogyi Tímea tanársegéd tart előadást azoknak, akiket foglalkoztat, hogy milyen a ,,jó” kommunikáció, mi az a videotréning-módszer, vagy belesnének a logopédiai hallgatói gyakorlatokba, és a többi jelenlévővel közösen akár a már megismert videotréning-módszerrel elemeznék a gyakorlaton megfigyelhető interakciókat. Farkasné Gönczi Rita és Vass Dorotea egyetemi adjunktusok pedig egy olyan játékos, interaktív workshoppal készülnek, ahol a játékokon keresztül különböző gyógypedagógusi szerepekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A Bölcsészettudományi Kar is színes programokkal készül. Scneiber Tamás habilitált egyetemi docens A világ legszebb férfija és a modern próza című előadásán gazdag vizuális anyagon keresztül szemlélteti, hogy a testedzés, a diéta és általában a századfordulós testkultúra miként hozható összefüggésbe az irodalmi gyakorlatok és stílusok alakulástörténetével. Pusztai Beáta hallgatóságával a nyugati kultúrában is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő anime nyomába ered majd, felderítve, hogy kihez szól, és milyen témákkal foglalkozik a mai japán rajzfilm, miben különbözik a nyugati animációtól, vagy éppen mi lett a sorsa Songokunak és Narutonak hazánkban. A látogatók Juhász Balázs előadása által bepillantást nyerhetnek egy történész munkájába is, alaposan körüljárva a hadifoglyokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket. Urbán Bálint egyetemi adjunktus előadásán megtudhatjuk, hogyan jellemezték az első európai szövegek és vizuális források Dél-Amerika legnagyobb országát, Brazíliát, és az is kiderül, hogyan él tovább ez a kép a nyugati tudatban egészen a mai napig. Réz Anna egyetemi adjunktus Hallgassunk az érzelmeinkre? című előadásában sorra veszi, miként gondolkodtak és gondolkodnak a filozófusok az érzelmek természetéről, és ezek tekintetében lehet-e ,,jól” vagy ,,rosszul” érezni? Vér Ádám pedig bemutatja, hogyan zajlott a dél-mezopotámiai Ur lelőhelyén folyó ásatás, ahol a Sir Leonard Woolley vezette brit expedíció egy Kr. e. III. évezredi temető sírjait tárta fel, milyen fontos leletek kerültek elő, és miért kerülhettek kísérőhalottak a sírokba.

Az érdeklődők az összes gazdasági alapképzést megismerhetik a Gazdaságtudományi Kar programjain. Néhány tárgyból rövid bemutatókat is tartanak majd a leendő hallgatóknak, továbbá részt vehetnek tőzsdei spekulációról vagy reklámokról szóló előadásokon, és hasznos tippeket is kaphatnak Bedzsula Bálint egyetemi tanársegédtől a vállalati menedzsment-elvek és módszerek alapján.

Az Informatikai Karon Gyöngyössy Natabara PhD-hallgató előadásán bemutatja, hogy mi a mesterséges intelligencia, hogyan alakítja át a hétköznapi életünket, és milyen fejlesztéseket vetít előre a jövő számára. Ismerkedjünk meg a mesterséges intelligencia alapjaival: miből épül fel, és milyen feltételek szükségesek a hatékony AI-rendszer létrehozásához? Kerekasztal-beszélgetést is szervez az IK, ahol az érdeklődők az előadókkal (Istenes Zoltán, Gyöngyössy Natabara) együtt beszélgethetnek a manapság mindenkit leginkább foglalkoztató szakmai kérdésekről, és ahol egy M.I. is lehetőséget kap, hogy kifejtse a kérdéseket illető véleményét. 

Bogdány Tamás PhD-hallgató az álmok birodalmáról tart előadást a Pedagógiai és Pszichológiai Kar szervezésében. Az ELTE Babalaborban folyó kutatásokból vett példákon keresztül Forgács Bálint egyetemi docens bemutatja, milyen típusú kérdéseket tehetünk fel, milyen válaszokat kaphatunk a babáktól, és ebből mi mindent tanulhatunk magunkról. A pszichopátiával kapcsolatos tévhiteket Magi Anna egyetemi tanársegéd igyekszik majd eloszlatni – nem minden pszichopata sorozatgyilkos, és nem minden sorozatgyilkos pszichopata. Béki Piroska egyetemi adjunktus arra az egyre relevánsabb kérdésre keresi a választ, hogy a sportok esetében a biológiai nem határozza-e meg a szakágak létjogosultságát, vagy a nemi identitás? Azoknak, akik szeretnék megtudni, mik az erősségeik, és melyek a fejlesztendő területeik, remek lehetőséget nyújtanak majd a Mennyire ismered magad? címet viselő program online kitölthető tesztjei. Faragó Laura egyetemi adjunktus előadásában pszichológiai szemszögből néz az álhírek mögé, Paksi Borbála szociológus pedig különböző függőségeink nyomába ered az érdeklődőkkel együtt.

A Tanító- és Óvóképző Karon a látogatók megtudhatják, miért érdemes tanítónak, óvodapedagógusnak vagy csecsemő- és kisgyermekgondozónak jelentkezni. Emellett részletes tájékoztatást kaphatnak az ének-zenei alkalmassági vizsgáról, a gyermekkultúra, valamint a kulturális mediáció mesterképzésekről, a vizuáliskultúra-tanár szak sajátosságairól, de bemutatkozik az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék is.

Számos érdekes eseménnyel várja az érdeklődőket a Társadalomtudományi Kar is. Rapp Riki a különböző kultúrák különböző szépségeiről, Éber Márk Márton pedig a világgal kapcsolatos tudásunkról tart előadást. Soós Kinga egyetemi tanársegéd realista megközelítésből vizsgálja majd Kína felemelkedését, és próbál választ adni arra, hogy lehet-e békés a szuperhatalommá válás útja. Sziklai István egyetemi docens pedig azzal kapcsolatban osztja meg tudását a hallgatósággal, hogy kinek a feladata foglalkozni a társadalmi problémákkal.

A Természettudományi Karon Vitéz-Cservenák Melinda előadásán betekintést nyerhetünk a viselkedéskutatás világába, Csomós Petra egyetemi docens pedig arról fog beszélni, hogy miért érdemes matematikát tanulni. A Kémia Intézet bemutatja SuperSmartLab-projektjét, ahol vezeték nélküli digitális eszközökkel, mesterséges intelligenciával, kiterjesztett valóság- és okostechnológiákkal is felszerelt laboratórium várja az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatókat. Az érdeklődők bővíthetik tudásukat a meteorológiáról Breuer Hajnalka egyetemi adjunktussal, az elektrokémiai kutatások néhány érdekességéről pedig Vesztergom Soma számol majd be nekik. Közel, s távol című előadásán Forgács-Dajka Emese bemutatja, hogyan használjuk a legmodernebb technológiákat és tudományos módszereket, hogy felfedezzük és megértsük a világegyetem csodáit.

A karok részletes programja ezen a linken érhetők el.

Forrás: elte.hu

Képek forrása: btk.elte.hu, elte.hu

Author

Ajánlott cikkek